Handlingsplan 2017-2018

Formål: ffkf skal gjennom erfaringsutveksling lokalt og nasjonalt, ivareta flyktningfaglig kompetanse og være en faglig arena for medlemskommunene.

 

 1. 1 - ffkf skal arbeide med kvalitetsforbedring av bosettings- og introduksjonsarbeidet, og være et kompetansenettverk for medlemskommunene.
  Dette skal gjøres ved å:
 • - Systematisere og målbære aktuelle saker som påvirker kommunalt flyktningarbeid.
 • - Synliggjøre systemutfordringer i bosettings- og introduksjons- og integreringsarbeidet, og bidra til en avklaring av disse.
 • - Opprettholde og styrke kontakten med medlemskommunene, og sørge for kompetansedeling dem i mellom.
 • - Bidra til at region- og fylkessamlinger fungerer som en arena for dialog med sentrale aktører.
 • - Arrangere minimum en konferanse/studietur pr år.
 1. 2 - Videreutvikle og styrke organisasjonen ved å:
 • - Bruke nettløsninger aktivt for å spre kompetanse og dele erfaringer.
 • - Utvikle og etablere regionene som arena for kompetanseutvikling.
 • - Utvikle en tydelig profil og mediestrategi.
 • - Implementere ny organisasjonsmodell.