Studietur 2023

Vi er omsider klare til å ta imot påmelding til ffkfs studietur til
Bosnia 24. – 30. september.

Vi har 40 plasser til disposisjon, og må begrense deltakingen til 2 personer fra hver medlemskommune.  Først til mølla…

Prisen er satt til kr. 26.500 p.p. i dobbeltrom, evt. kr.28.684 i enkeltrom.  Påmelding  gjøres via lenken under, og frist for påmelding er 1. juni.


Ved å klikke på lenken under godtar du følgende vilkår:

-Det er den enkelte medlemskommune som skal faktureres for sin(e) deltaker(e).  Du må derfor nytte din jobbmail ved påmelding.  Påmeldingen er bindende.

-Påmeldte deltakere er selv ansvarlig for personlige utgifter ut over det som er dekket ihht. Informasjon i påmeldingsskjemaet.  Dette inkluderer bl.a. romregninger ut over det inkluderte, evt. skader på rom / utstyr, eller annet som skyldes deltakeren.

-Deltaker forplikter seg til å følge enhver beskjed fra arrangør (ffkf eller representant for teknisk arrangør).  Deltaker forplikter seg til å delta aktivt i alle arrangementer som inngår i turen.

-Turen krever normalt god fysikk, og er ikke tilrettelagt for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

-Deltakere må tegne egen reiseforsikring før turen.

Turen gjennomføres etter program som oppdateres fortløpende på ffkf.no.

Påmelding her:
 https://app.checkin.no/event/56720/studietur-til-bosnia-med-ffkf

Inntil Russland invaderte Ukraina var Bosniakrigen den største væpnede konflikten i Europa etter andre verdenskrig. Nå, som da, står norske kommuner overfor en situasjon der masseflukt håndteres ved bruk av midlertidig kollektiv beskyttelse.   

Midlertidig beskyttelse tilrettelegger for rask bosetting, kvalifisering og arbeid, samtidig innebærer ordningen at flyktningene skal vende hjem, dersom det er mulig “innen rimelig tid.”  På den måten åpner også ordningen for et “to-sporet løp”, der kommuner skal jobbe parallelt med integrering og retur.   

Det to-sporede løpet, som først ble tatt i bruk ovenfor Bosniske flyktninger, har blitt beskrevet som “ambisiøst og politisk forførende” samt “utfordrende og tidsskjørt” for både flyktningarbeidere og flyktningene (Brekke, 2001).   

Hvilke læringspunkter fra Bosnia er overførbare til Ukraina og hva venter flyktningene når de vender hjem?   

Tentativt program finner du her 

Programmet oppdateres fortløpende. Studieturen arrangeres i samarbeid med Quest- Travel.

Brekke, Jan-Paul (2002) Velkommen og farvel? : midlertidig beskyttelse for flyktninger i Norge