Innmelding

Om innmelding i ffkf


Innmeldinge er bindende, og medlemskapet løper til det sies opp skriftlig.  Vi ber om at utmelding skjer via dette skjemaet.  Vi gjør oppmerksom på at innmelding innebærer aksept for vedtektenes punkt 3, Medlemskap, som sier at kontingent må betales t.o.m. utmeldingsåret.