Utmelding

Informasjon om utmelding


I.h.h.t. vedtektenes §3, må medlemskapet betales t.o.m. det året kommunen melder seg ut.


Vi håper du tar deg tid til å fortelle oss hvorfor kommunen melder seg ut, det er viktig for oss i forhold til det arbeidet vi skal gjøre overfor medlemskommunene.


Vi takker for medlemskapet, og håper vi kan ønske din kommune velkommen tilbake ved en senere anledning.