Våre studieturer:

Gjennom ffkfs studieturer får du tilgang til mennesker, steder og fagopplevelser som er unike for denne typen reiser.  Studieturene har et sterkt faglig innhold, basert på hva vi som kolleger i fellesskap mener er viktig fokus for de enkelte turene.  Vi samarbeider tett med Norges ambassade på reisemålet, og har på tidligere turer hatt nært samarbeid med viktige aktører som UNHCR, IOM og lokale NGO´er.  Våre studieturer arrangeres annet hvert år, og neste tur er under planlegging til høsten 2018.  Studieturene er kun tilgjengelig for medlemskommunene.

Tidligere studieturer:

2000: London : Hovedfokus på islam i London
2004: Iran : Rundtur, 2 grupper.  Teheran, Qom, Kashan, Esfahan og Kermanshah.  Hovedfokus på livet i et muslimsk land, som både «produserer» og mottar flyktninger
2008: Palestina m. Vestbredden: Hovedfokus på palestinernes situasjon
2010: Nederland : Hovedfokus på intergreringsprogrammer
2012: Etiopia : Rundtur, 2 grupper. Addis Ababa, Jijiga, Dire Dawa, Harar og Lalibela.  Hovedfokus på flyktningers liv i Etiopia
2014: Tyrkia : Istanbul og Ankara.  Hovedfokus på kurdernes situasjon, flukten fra Syria
2016: Berlin, Dresden og Praha; fokus på den store tilstrømmingen av flyktninger til Europa, og hvilke konsekvenser den har.

 


 

Glimt fra ffkfs studieturer