Våre konferanser:

I forbindelse med landsstyremøtene 2. hvert år, arrangeres ffkf-konferansene.  Konferansene våre er skreddersydd for kolleger over hele landet, med temaer som berører vår arbeidshverdag, og med deltagelse av sentrale politikere, forskere og andre fagfolk.  IMDis bosettingspris deles ut på våre konferanser.  Medlemskommunene får redusert pris på konferansene for sine deltagere.

I tillegg til disse sentrale konferansene, arrangerer de fleste fylkeslag egne samlinger lokalt, med fokus på konkrete utfordringer som skal løses i kommunene.  Disse samlingene gir medlemskommunene et verdifullt nettverk, som bidrar til å tydeliggjøre hvilke grep som fungerer lokalt.


 

Glimt fra ffkfs konferanser