faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Norges største flyktningfaglige fellesskap
Studieturer med relevant faglig innhold
Rabatt på ffkfs fagkonferanser
Fagnettverk med medlemskommuner i alle fylker
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy-2.png

Aktiviteter

Finn din fylkesrepresentant

Fra 1.1.18 er ffkf omorganisert i tråd med vedtak gjort av landsmøtet 2017.  Solveig Oldereide  er på plass som ny  organisasjonssekretær i 50% stilling i samarbeid med Randaberg kommune.  Arbeidsutvalget (AU) er redusert til 3 personer i tillegg til leder Vanja Jensen; disse er Stig O. Sæthre, nestleder, arrangement og webutvikling (Voss), Tone Sissel Kise, økonomi, arrangement og prosjekt (Sauherad), og Martijn Van Rooij, redaktør web og sosiale medier (Evje og Hornnes).  I tillegg er Anne Grotnes (Tromsø) og Kristine Sunde Fauske (Voss) nye vararepresentanter.

//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1.png

Medlemssidene


//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy.png

Medlemskommunene

Alle medlemskommuner

Velkommen som ny medlemskommune til Vennesla, Frøya og Volda kommuner!

ffkf har passert 290 medlemskommuner; Nye Trøndelag fylke er suverent største medlemsfylke, med 42 medlemskommuner.  I faggruppen på facebook har vi nå passert 2400 medlemmer.

 


Glimt fra ffkfs dialogkonferanse 2017

Clarion Hotel og kongress, Trondheim 26.-27. april
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2017/04/KonferanseBanner.jpg

Dugnad eller bærekraftig integrering:

offentlige, private og frivillige aktørers rolle i det fremtidige integreringsarbeidet.

ffkf har nok en gang gjennomført en vellykket konferanse; 450 deltagere, forskere, politikere og andre fagfolk fra hele landet bidro til en flott ramme rundt konferansen i Trondheim.

Revidert program og landsmøtedokumenter finner du her


6 grunner for medlemskap i ffkf

  • Nettverk av dyktige kolleger over hele landet
  • En kanal for å påvirke statlige myndigheter
  • Tilgang til ffkfs medlemssider
  • Tilbud om studieturer med sterkt faglig innhold
  • Rabatt på ffkfs fagkonferanser
  • Fylkesvise fagsamlinger

.

ffkf fremmer faglig utvikling av flyktningarbeidet i kommunene gjennom sitt kompetansenettverk med over 280 medlemskommuner over hele landet.

Vanja Jensen, leder ffkf
Vanja Jensen, leder ffkf

Vi ønsker din kommune som medlem!

Et medlemskap i ffkf koster kr.5.000,- pr. år. Det er kommunen som er medlem, dvs. at alle som jobber med flyktninger i kommunen drar nytte av medlemskapet. Et medlemskap løper til det sies opp skriftlig, se vedtektene for mer informasjon. Vi håper vi kan ønske din kommune velkommen i fellesskapet!


Dette er ffkf

Landsmøtet

Landsmøtet består av alle medlemskommunene, representert ved sin flyktningfaglig ansvarlige. Landsmøtet kommer sammen vinter / vår annen hvert år, og legger premissene for organisasjonens arbeid i neste periode. ffkfs leder velges av landsmøtet.  Siste landsmøte ble arrangert i Trondheim i april 2017, neste er planlagt til Bergen i 2019.

Landsstyret

Landsstyret består av valgte fylkesrepresentanter for alle landets fylker.  De møtes 2 ganger pr. år, og har ansvar for at landsmøtets styringssignaler gjennomføres i tråd med vedtak.  Fylkesrepresentantene deltar og i ffkfs daglige arbeid etter nærmere retningslinjer. Fylkesrepresentantene velges for en periode på 2 år.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) ledes av ffkfs leder, og arbeider på oppdrag av landsstyret.  AU har ansvar for daglig drift av ffkf, både ihht. vedtekter og handlingsplan, og etter vedtak gjort av landsstyret.  AU består, i tillegg til leder, av 3 personer pluss en vara.  AU møtes 6-8 ganger pr år.  AU setter pris på innspill fra medlemskommunene.

Medlemskommunene

Medlemskommunene er ryggraden i ffkfs arbeid.   Da ffkf ble stiftet i 1992, var det nettopp det å kunne dra veksler på hverandres erfaringer som var den grunnleggende tanken.  Idag består ffkf av over 280 medlemskommuner, fra små vestlandskommuner som bosetter med stor idealisme, til de aller største bosettingskommunene som bosetter flere hundre flyktninger hvert år.  De besitter alle stor kompetanse på fagfeltet, en kompetanse din kommune drar nytte av gjennom et medlemskap i ffkf.


ffkfs arbeidsutvalg

Vanja Jensen, leder ffkf

Vanja Marita Jensen overtok som leder for ffkf i 2011, og er nå inne i sin fjerde periode som leder.  Hun jobber til daglig som fagleder ved flyktningtjenesten i Tromsø kommune, og har i tillegg erfaring fra arbeid i mottak.

http://www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/10/Vanja1-250x375.jpg

Valgte medlemmer

Stig O. Sæthre

Stig O. Sæthre

Nestleder / arrangementsansvarlig


Leiar for Integrering og vaksenopplæring, Voss kommune

Tone Sissel Kise

Tone Sissel Kise

Økonomi og arrangement


Leder Tjeneste for Integrering og Kompetanse, Sauherad kommune

Martijn van Rooij

Martijn van Rooij

Redaktør web og sosiale medier


Programrådgiver, Evje og Hornnes kommune

Organisasjonssekretær

Solveig Oldereide

Solveig Oldereide

Organisasjonsekretær


Veileder, NAV Randaberg

Varamedlemmer

Anne Grotnes (Tromsø), Kristine Sunde Fauske (Voss)

Våre arrangementer, billedserier