faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Norges største flyktningfaglige fellesskap
Studieturer med relevant faglig innhold
Rabatt på ffkfs fagkonferanser
Fagnettverk med medlemskommuner i alle fylker
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy-2.png

Aktiviteter

Finn din fylkesrepresentant

Landsstyret i ffkf har valgt nytt arbeidsutvalg.  Tone Sissel Kise, Stig Sæthre og Erica Sanger-Elnaes ble gjenvalgt, nye er Solveig Meling Oldereide, Martijn van Rooij og Linda Marthinussen.  Ny fylkeskontakt i Nord-Trøndelag er Ragnheid Ona-Hauffen i Snåsa kommune.

Dokumenter til landsmøtet 26.4.17 er sendt ut; har du ikke mottat dem, finner du dem nederst på denne siden.

//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1.png

Medlemssidene


//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy.png

Medlemskommunene

Alle medlemskommuner

Velkommen som ny medlemskommune til Kåfjord, Flakstad, Hemnes, Folldal, Lindås, Osterøy og  Flatanger!  ffkf nærmer seg 280 medlemskommuner; Nordland er det største medlemsfylket med 28 medlemskommuner, med Hordaland hakk i hæl med 27.

ffkfs dialogkonferanse 2017

Clarion Hotel og kongress, Trondheim 26.-27. april
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2017/02/ffkf-invitasjon.jpg

Dugnad eller bærekraftig integrering:

offentlige, private og frivillige aktørers rolle i det fremtidige integreringsarbeidet.

Konferansen er nå fulltegnet, og det er stengt for påmelding.

Revidert program og landsmøtedokumenter finner du her
(Opprinnelig program kan lastes ned her)


6 grunner for medlemskap i ffkf

  • Nettverk av dyktige kolleger over hele landet
  • En kanal for å påvirke statlige myndigheter
  • Tilgang til ffkfs medlemssider
  • Tilbud om studieturer med sterkt faglig innhold
  • Rabatt på ffkfs fagkonferanser
  • Fylkesvise fagsamlinger

.

ffkf fremmer faglig utvikling av flyktningarbeidet i kommunene gjennom sitt kompetansenettverk med over 270 medlemskommuner over hele landet.

Vanja Jensen, leder ffkf
Vanja Jensen, leder ffkf

Vi ønsker din kommune som medlem!

Et medlemskap i ffkf koster kr.4.000,- pr. år. Det er kommunen som er medlem, dvs. at alle som jobber med flyktninger i kommunen drar nytte av medlemskapet. Et medlemskap løper til det sies opp skriftlig, se vedtektene for mer informasjon. Vi håper vi kan ønske din kommune velkommen i fellesskapet!


Dette er ffkf

Landsmøtet

Landsmøtet består av alle medlemskommunene, representert ved sin flyktningfaglig ansvarlige. Landsmøtet kommer sammen vinter / vår annen hvert år, og legger premissene for organisasjonens arbeid i neste periode. ffkfs leder velges av landsmøtet.  Siste landsmøte ble arrangert i Tromsø i mai 2015, neste er planlagt til Trondheim i 2017.


Landsstyret

Landsstyret består av valgte fylkesrepresentanter for alle landets fylker.  De møtes 3 ganger pr. år, og har ansvar for at landsmøtets styringssignaler gjennomføres i tråd med vedtak.  Fylkesrepresentantene deltar og i ffkfs daglige arbeid etter nærmere retningslinjer. Fylkesrepresentantene velges for en periode på 2 år.


Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) ledes av ffkfs leder, og arbeider på oppdrag av landsstyret.  AU har ansvar for daglig drift av ffkf, både ihht. vedtekter og handlingsplan, og etter vedtak gjort av landsstyret.  AU består, i tillegg til leder, av 6 personer pluss en vara.  AU møtes 6-8 ganger pr år.  AU setter pris på innspill fra medlemskommunene.


Medlemskommunene

Medlemskommunene er ryggraden i ffkfs arbeid.   Da ffkf ble stiftet i 1992, var det nettopp det å kunne dra veksler på hverandres erfaringer som var den grunnleggende tanken.  Idag består ffkf av over 270 medlemskommuner, fra små vestlandskommuner som bosetter med stor idealisme, til de aller største bosettingskommunene som bosetter flere hundre flyktninger hvert år.  De besitter alle stor kompetanse på fagfeltet, en kompetanse din kommune drar nytte av gjennom et medlemskap i ffkf.ffkfs arbeidsutvalg

Vanja Jensen, leder ffkf

Vanja Marita Jensen overtok som leder for ffkf i 2011, og er nå inne i sin tredje periode som leder.  Hun jobber til daglig som avdelingsleder ved flyktningtjenesten i Tromsø kommune, og har i tillegg erfaring fra arbeid i mottak.


http://www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/10/Vanja1-250x375.jpg

Stig O. Sæthre

Stig O. Sæthre

Nestleder / Arrangementsansv.


Einingsleiar for Integrering og vaksenopplæring, Voss kommune

Solveig Oldereide

Solveig Oldereide

Sekretær


Veileder, NAV Randaberg

Erica Sanger-Elnaes

Erica Sanger-Elnaes

Kasserer


Tiltakskonsulent, Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Tone Sissel Kise

Tone Sissel Kise

Arrangementsansvarlig


Leder Tjeneste for Integrering og Kompetanse, Sauherad kommune

Linda Marthinussen

Linda Marthinussen

Fylkeskontakt


Programveileder, Stavanger kommune

Martijn van Rooij

Martijn van Rooij

Webredaktør


Programrådgiver, Evje og Hornnes kommune

Varamedlemmer:  1. vara: Beth Maria Furrevik-Gomes, Frogn kommune  |  2. vara: Rita Nordheim, Vikna kommune  |  3. vara: Maria Kloed, Flesberg kommune


Våre arrangementer, billedserier