faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Norges største flyktningfaglige fellesskap
Studieturer med relevant faglig innhold
Rabatt på ffkfs fagkonferanser
Fagnettverk med medlemskommuner i alle fylker
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy-2.png

Aktiviteter

Landsstyret i ffkf har valgt nytt arbeidsutvalg.  Tone Sissel Kise, Stig Sæthre og Erica Sanger-Elnaes ble gjenvalgt, nye er Solveig Meling Oldereide, Martijn van Rooij og Linda Marthinussen.


Finn din fylkesrepresentant
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy.png

Medlemskommunene

Velkommen som medlem Gjemnes, Gjerstad, Herøy og Sande i Vestfold!  ffkf har passert 270 medlems-kommuner, og Nordland er største fylke med 26 medlemskommuner, tett fulgt av Hordaland med 25.


Alle medlemskommuner
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1.png

Medlemssidene

Sidene er oppdatert med bl.a. evaluering av Flora kommunes integreringsarbeid, mal for individuell plan, samt flere dokumenter med fokus på krav til samarbeid men mottak for å sikre god bosetting.


Til medlemssidene

ffkf-konferansen 2017, Trondheim 26.-27. april


ffkf ønsker velkommen til landsmøte og fagkonferanse i Trondheim i april 2017.   Vi åpner for påmelding for medlemskommunene fra 20.2 (se mail til medlemskommunene), for andre fra 27.2.


//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2017/02/ffkf-invitasjon.jpg

6 grunner for medlemskap i ffkf

  • Nettverk av dyktige kolleger over hele landet
  • En kanal for å påvirke statlige myndigheter
  • Tilgang til ffkfs medlemssider
  • Tilbud om studieturer med sterkt faglig innhold
  • Rabatt på ffkfs fagkonferanser
  • Fylkesvise fagsamlinger

ffkf fremmer faglig utvikling av flyktningarbeidet i kommunene gjennom sitt kompetansenettverk med over 270 medlemskommuner over hele landet.

Vanja Jensen, leder ffkf
Vanja Jensen, leder ffkf

Vi ønsker din kommune som medlem!

Et medlemskap i ffkf koster kr.4.000,- pr. år. Det er kommunen som er medlem, dvs. at alle som jobber med flyktninger i kommunen drar nytte av medlemskapet. Et medlemskap løper til det sies opp skriftlig, se vedtektene for mer informasjon. Vi håper vi kan ønske din kommune velkommen i fellesskapet!


Dette er ffkf

Landsmøtet

Landsmøtet består av alle medlemskommunene, representert ved sin flyktningfaglig ansvarlige. Landsmøtet kommer sammen vinter / vår annen hvert år, og legger premissene for organisasjonens arbeid i neste periode. ffkfs leder velges av landsmøtet.  Siste landsmøte ble arrangert i Tromsø i mai 2015, neste er planlagt til Trondheim i 2017.


Landsstyret

Landsstyret består av valgte fylkesrepresentanter for alle landets fylker.  De møtes 3 ganger pr. år, og har ansvar for at landsmøtets styringssignaler gjennomføres i tråd med vedtak.  Fylkesrepresentantene deltar og i ffkfs daglige arbeid etter nærmere retningslinjer. Fylkesrepresentantene velges for en periode på 2 år.


Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) ledes av ffkfs leder, og arbeider på oppdrag av landsstyret.  AU har ansvar for daglig drift av ffkf, både ihht. vedtekter og handlingsplan, og etter vedtak gjort av landsstyret.  AU består, i tillegg til leder, av 6 personer pluss en vara.  AU møtes 6-8 ganger pr år.  AU setter pris på innspill fra medlemskommunene.


Medlemskommunene

Medlemskommunene er ryggraden i ffkfs arbeid.   Da ffkf ble stiftet i 1992, var det nettopp det å kunne dra veksler på hverandres erfaringer som var den grunnleggende tanken.  Idag består ffkf av over 270 medlemskommuner, fra små vestlandskommuner som bosetter med stor idealisme, til de aller største bosettingskommunene som bosetter flere hundre flyktninger hvert år.  De besitter alle stor kompetanse på fagfeltet, en kompetanse din kommune drar nytte av gjennom et medlemskap i ffkf.ffkfs arbeidsutvalg

Vanja Jensen, leder ffkf

Vanja Marita Jensen overtok som leder for ffkf i 2011, og er nå inne i sin tredje periode som leder.  Hun jobber til daglig som avdelingsleder ved flyktningtjenesten i Tromsø kommune, og har i tillegg erfaring fra arbeid i mottak.


http://www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/10/Vanja1-250x375.jpg

Stig O. Sæthre

Stig O. Sæthre

Nestleder / Webredaktør


leiar eining for Integrering
og vaksenopplæring
Voss kommune

Ingjerd Stokken Vikse

Ingjerd Stokken Vikse

Sekretær


Teamleder
NAV Haugesund

Erica Sanger-Elnaes

Erica Sanger-Elnaes

Kasserer


Tiltakskonsulent
Flyktningtjenesten for Gran
og Lunner

Tone Sissel Kise

Tone Sissel Kise

Prosjektansvarlig


Leder Tjeneste for Integrering og Kompetanse
Sauherad kommune

Erik Waagaard

Erik Waagaard

Arrangementsansvarlig


Programrådgiver
Tysvær kommune

Astrid Bjørnli

Astrid Bjørnli

Fylkeskontakt


Flyktningkonsulent
Midtre Gauldal kommune

Varamedlemmer:  1. vara: Ian Percy, Austrheim kommune  |  2. vara: Rita Nordheim, Vikna kommune  |  3. vara: Jorunn Tolo Ness, Flora kommune


Våre arrangementer, billedserier