Handlingsplan 2023-2024

Formål: Organisasjonens formål er faglig utvikling av flyktningarbeid (1)

Hovedmål: Hovedmålet for ffkf er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeidet lokalt og nasjonalt, samt å formidle medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner.  

1. ffkf skal arbeide med kvalitetsforbedring av bosettings- og integreringsarbeid, og være en faglig arena for medlemmene. Dette skal gjøres ved å:  

 • Fremme aktuelle saker som påvirker kommunalt flyktningarbeid. 
 • Synliggjøre systemutfordringer i bosettings-, introduksjons- og integreringsarbeid, og bidra til en avklaring av disse. I denne perioden skal ffkf ha særskilt fokus på systemutfordringer tilknyttet innføring av ny integreringslov og midlertidige lovverk.  
 • Styrke kontakten med medlemskommunene, og sørge for en kunnskaps- og erfaringsutveksling dem i mellom. 
 • Få kjennskap til medlemskommunenes faglige behov og forventinger til ffkf som organisasjon.
 • Fylkesforum skal fungere som en arena for dialog med sentrale aktører. 
 • Arrangere studietur til Bosnia i 2023.
 • Arrangere konferanse i 2024.

2. Videreutvikle og styrke ffkf ved å:   

 • Bruke nettløsninger og fylkesforum aktivt for å spre kompetanse og dele erfaringer.
 • Følge opp strukturelle endringer på ulike forvaltningsnivå som påvirker organisasjonen.
 • Gjøre ffkf mer synlig i det faglige miljøet.
 • Fortsette arbeide med å søke statsstøtte i inneværende periode.

[1] Flyktningarbeid defineres i denne sammenheng å omfatte både bosettings-, introduksjons-, og integreringsarbeid.