Handlingsplan 2021-2022

Handlingsplan 2021 – 2022 

Formål: Organisasjonens formål er faglig utvikling av flyktningarbeid[1].

Hovedmål: Hovedmålet for ffkf er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeidet lokalt og nasjonalt, samt å målbære medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner.  

1. ffkf skal arbeide med kvalitetsforbedring av bosettings- og integreringsarbeid, og være en faglig arena for medlemmene. Dette skal gjøres ved å:  

  • Fremme aktuelle saker som påvirker kommunalt flyktningarbeid. 
  • Synliggjøre systemutfordringer i bosettings-, introduksjons- og integreringsarbeid, og bidra til en avklaring av disse. I denne perioden skal ffkf ha særskilt fokus på systemutfordringer tilknyttet innføring av ny integreringslov.  
  • Styrke kontakten med medlemskommunene, og sørge for en kunnskaps- og erfaringsutveksling dem i mellom. 
  • Fylkesforum skal fungere som en arena for dialog med sentrale aktører. 
  • Arrangere én konferanse/studietur hvert år. 

2. Videreutvikle og styrke ffkf ved å:   

  • Bruke nettløsninger og fylkesforum aktivt for å spre kompetanse og dele erfaringer.
  • Følge opp strukturelle endringer på ulike forvaltningsnivå som påvirker organisasjonen.
  • Utvikle en tydelig mediestrategi  
  • Fortsette arbeide med å søke statsstøtte i inneværende periode

[1] Flyktningarbeid defineres i denne sammenheng å omfatte både bosettings-, introduksjons-, og integreringsarbeid.