Om ffkf

ffkf er et landsdekkende faglig forum for kommunalt flyktningarbeid. Vi har over 220 medlemskommuner over hele landet, alle representert ved sin flyktningfaglig ansvarlige. Sammen utgjør vi et forum med bred erfaring og stor kompetanse innen flyktningefaget.

Hovedmålet for ffkf er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeidet i kommunene, samt å formidle medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. ffkf er høringsinstans i flyktningrelaterte saker; et medlemskap i ffkf gir din kommune mulighet til å påvirke statlige føringer og politikk innen fagfeltet.

Anette Guldahl

I fylkene finnes det fylkeslag som bl.a. arrangerer egne medlemsmøter. Vi kan tilby et godt nettverk av kolleger som gjerne kan gi råd, veiledning og støtte i det daglige flyktningarbeidet.

Vi arrangerer sentrale og lokale seminarer ut fra hva medlemmene ønsker som tema, selvsagt til redusert pris for medlemskommunene. Vi arrangerer også studieturer; våren 2004 reiste to grupper (over 70 deltagere) til Iran for å lære mer om bl.a. flyktninger’s leveforhold før de kommer til Norge, samt om livet i et relativt strengt muslimsk land.  Høsten 2008 gikk studieturen til Israel / Palestina, og i 2012 var 2 grupper på spennende rundreise i Etiopia.  Studieturen i 2014 gikk til Istanbul og Ankara i Tyrkia.  I 2016 var kolleger fra hele landet med ffkf til Tyskland (Berlin og Dresden) og Tsjekkia (Praha), med spesielt fokus på dagens flyktningsituasjon i Europa.  Studieturen 2018 gikk til Jordan, med fokus på situasjonen for syriske og palestinske flyktninger, og bl.a. med besøk i Zaatari-leiren nord i Jordan.

I 2023 går studieturen til Bosnia for å lære mer om flukt, retur og reintegrering. Mer informasjon om studieturen finner du på forsiden.

Et medlemskap i ffkf koster kr.8.000 pr. år (1). Dette gir tilgang til ffkfs lokale fagsamlinger, tilgang til vår lukkede facebookgrupper, muligheter for å delta på studieturer, samt reduserte pris på konferanser i egen regi.

Mer informasjon kan du få ved å kontakte oss pr. e-post på adressen post@ffkf.no . Kontaktinfo til din fylkesrepresentant finner du her . Du kan melde din kommune inn ved å bruke innmeldingsskjema som du finner via menyen øverst.

Vi håper å kunne ønske din kommune velkommen som medlem i ffkf!

Anette Guldahl
leder ffkf

(1) Medlemskontingent vedtatt på landsmøte 08.05.2023