ffkfs studietur 2023

Public domain
Sett av perioden 24-30 september; da er det klart for ffkfs studietur til Bosnia. Arbeidstittel/-tema for turen er
 
Når venner blir fiender – å vende hjem etter krig
 
Kommunene var etter Balkan-krigene pålagt å jobbe på to spor, både med integrering og med forberedelser til retur.  Returaspektet er viktig også i dagens situasjon.  ffkf ønsker å bidra til at medlemskommunene får større kunnskap om hva som påvirker godt returarbeid, og hva som møter flyktningene når de vender hjem.  Vi ser frem til å invitere til studietur til høsten, mer informasjon kommer etter hvert.