faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Norges største flyktningfaglige fellesskap
Studieturer med relevant faglig innhold
Rabatt på ffkfs fagkonferanser
Fagnettverk med medlemskommuner i alle fylker
//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy-2.png

Aktiviteter

Finn din fylkesrepresentant

Vanja jensen er under landsmøtet 3. april gjenvalgt som leder for en ny periode på to år.  I tillegg til leder Vanja Jensen består AU nå av  Stig O. Sæthre, nestleder (Voss), Tone Sissel Kise, arrangement og økonomi (Sauherad), og Linn Iren Knutsen, arrangement og støttetjenester (Grimstad).  Anne Grotnes (Tromsø / fylkesleder Troms) og Kristine Sunde Fauske (Voss / fylkesleder Hordaland) er vararepresentanter.

//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1.png

Medlemssidene


//www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/05/Forma-1-copy.png

Medlemskommunene

Alle medlemskommuner

Velkommen som ny medlemskommune til Bamble, Skjervøy og Rauma kommuner!

ffkf har passert 290 medlemskommuner; Nye Trøndelag fylke er suverent største medlemsfylke, med 42 medlemskommuner.  I faggruppen på facebook har vi nå passert 2500 medlemmer.

6 grunner for medlemskap i ffkf

  • Nettverk av dyktige kolleger over hele landet
  • En kanal for å påvirke statlige myndigheter
  • Tilgang til ffkfs medlemssider
  • Tilbud om studieturer med sterkt faglig innhold
  • Rabatt på ffkfs fagkonferanser
  • Fylkesvise fagsamlinger

.

ffkf fremmer faglig utvikling av flyktningarbeidet i kommunene gjennom sitt kompetansenettverk med over 280 medlemskommuner over hele landet.

Vanja Jensen, leder ffkf
Vanja Jensen, leder ffkf

Vi ønsker din kommune som medlem!

Et medlemskap i ffkf koster kr.5.000,- pr. år. Det er kommunen som er medlem, dvs. at alle som jobber med flyktninger i kommunen drar nytte av medlemskapet. Et medlemskap løper til det sies opp skriftlig, se vedtektene for mer informasjon. Vi håper vi kan ønske din kommune velkommen i fellesskapet!


Dette er ffkf

Landsmøtet

Landsmøtet består av alle medlemskommunene, representert ved sin flyktningfaglig ansvarlige. Landsmøtet kommer sammen vinter / vår annen hvert år, og legger premissene for organisasjonens arbeid i neste periode. ffkfs leder velges av landsmøtet.  Siste landsmøte ble arrangert i Trondheim i april 2017, neste er planlagt til Bergen i 2019.

Landsstyret

Landsstyret består av valgte fylkesrepresentanter for alle landets fylker.  De møtes 2 ganger pr. år, og har ansvar for at landsmøtets styringssignaler gjennomføres i tråd med vedtak.  Fylkesrepresentantene deltar og i ffkfs daglige arbeid etter nærmere retningslinjer. Fylkesrepresentantene velges for en periode på 2 år.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) ledes av ffkfs leder, og arbeider på oppdrag av landsstyret.  AU har ansvar for daglig drift av ffkf, både ihht. vedtekter og handlingsplan, og etter vedtak gjort av landsstyret.  AU består, i tillegg til leder, av 3 personer pluss en vara.  AU møtes 6-8 ganger pr år.  AU setter pris på innspill fra medlemskommunene.

Medlemskommunene

Medlemskommunene er ryggraden i ffkfs arbeid.   Da ffkf ble stiftet i 1992, var det nettopp det å kunne dra veksler på hverandres erfaringer som var den grunnleggende tanken.  Idag består ffkf av over 280 medlemskommuner, fra små vestlandskommuner som bosetter med stor idealisme, til de aller største bosettingskommunene som bosetter flere hundre flyktninger hvert år.  De besitter alle stor kompetanse på fagfeltet, en kompetanse din kommune drar nytte av gjennom et medlemskap i ffkf.


ffkfs arbeidsutvalg

Vanja Jensen, leder ffkf

Vanja Marita Jensen overtok som leder for ffkf i 2011, og er nå inne i sin fjerde periode som leder.  Hun jobber til daglig som fagleder ved flyktningtjenesten i Tromsø kommune, og har i tillegg erfaring fra arbeid i mottak.

https://www.ffkf.no/wp-content/uploads//2015/10/Vanja1-250x375.jpg

Valgte medlemmer

Stig O. Sæthre

Stig O. Sæthre

nestleder, profilering og redaksjonelt ansvar


Leiar for Integrering og vaksenopplæring, Voss kommune

Tone Sissel Kise

Tone Sissel Kise

Arrangement og økonomi


Leder Tjeneste for Integrering og Kompetanse, Sauherad kommune

Linn Iren Engemyr Knutsen

Linn Iren Engemyr Knutsen

Arrangement og støttefunksjon


Flyktningkonsulent / Prosjektleder Grimstad kommune

Organisasjonssekretær

Solveig Oldereide

Solveig Oldereide

Organisasjonsekretær


Veileder, NAV Randaberg

Varamedlemmer

Anne Grotnes (Tromsø), Kristine Sunde Fauske (Voss)

Våre arrangementer, billedserier