Kontakt ffkf / AU

ffkf v/ Anette Guldahl

Epost: post@ffkf.no
Organisasjonsnummer: 975556581

Arbeidsutvalget:
Leder: Anette Guldahl, anette@ffkf.no
Nestleder: Stig O. Sæthre, nestleder@ffkf.no
Au medlem: Tone Sissel Kise, aumedlem@ffkf.no
Au medlem: Douwe Smids, douwe@ffkf.no

Arbeidsutvalget: Ellen, Stig, Tone, Douwe, Trine, Vanja, Anette

Organisasjonssekretær:
Sekretær: Trine Eide, sekretar@ffkf.no

Varamedlemmer:
Ellen Johansen, ellen@ffkf.no